اجرای طرح ساماندهی تابلو ها و نماهاو زیبا سازی پیاده روها توسط شهرداری

مهندس عاطفه لاوری مشاور امور زیباسازی شهرداری بندرخمیر در این زمینه اظهارداشت:شهرداری بندرخمیر جهت زیباسازی خیابان های سطح شهر اقدام به ساماندهی ویکسان سازی تابلوها,نماها و پیاده رو ها نموده است.
وی افزود:اصناف و مغازه داران واقع در بلوار امام خمینی و ملاسلیمان جهت همگام شدن با این طرح می توانند در روزهاى شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸ الی ۱۳ به واحد امور زیباسازی شهرداری مراجعه و شهرداری را در اجرای این طرح یاری نمایند.
مسئول امور زیباسازی شهرداری در خاتمه نیز در خصوص آخرین مهلت این طرح تصریح کرد: صاحبان مغازه ها تا تاريخ ۳۰ آذرماه مهلت دارند با مراجعه به این واحد نسبت به مشارکت در این طرح شرکت نمایند .