طرح جمع آوری احشام در محیط شهری

از آنجا که تردد احشام در محیط شهری باعث تخریب فضای سبز، افزایش تصادفات و انتقال بیماری خواهد شد، از همه همشهریان تقاضا می شود از رها سازی احشام خود در سطح شهر، خودداری نمایند.
در صورت جمع آوری احشام توسط شهرداری، مبلغ ۵۰ هزار تومان جریمه شامل صاحب دام خواهد شد و در صورت تکرار، دام جمع آوری شده جهت ذبح به کشتارگاه تحویل داده خواهد شد.
این طرح از تاریخ ۲۰ آذرماه ۹۵ اجرا خواهد شد.