قابل توجه شهروندان محترم بندرخمیر

شهرداری بندرخمیر در نظر دارد طرح گسترده ساماندهی و پاکسازی پیاده روها و معابر را در سطح شهر اجرا نماید. لذا از همه همشهریان و ساکنین بندرخمیر تقاضا می شود نسبت به جمع آوری وسایل و یا اشیا متعلق به خود در پیاده روها و معابر تا تاریخ اول دی ماه ۹۵ اقدام نمایند. در صورت عدم جمع آوری، کلیه اشیا موجود به عنوان ضایعات محسوب شده و به جایگاه دفن ضایعات شهرداری منتقل خواهد شد.
داشتن شهری زیبا و آراسته، حق تمامی شهروندان ماست.