طرح بزرگ پیاده روسازی مشارکتی شهرداری بندرخمیر با توجه به اینکه پیاده روسازی کافی و مناسب، نقش تعیین کننده ای در ساماندهی و زیبایی منظر محلات و معابر داشته و از اولویت های خواسته های مردمی بندرخمیر بوده است ، شهرداری بندرخمیر …

  اطلاعیه بدینوسیله به اطلاع کلیه مالکان و رانندگان خودروهای دیزلی و باری و مسافری می رساند: نظر به راه اندازی سامانه پایش پیمایش ناوگان عمومی دیزلی درون شهری با عنایت به اینکه تحویل سوخت گازوئیل در جایگاه های عرضه سوخت فقط …

قطع هرگونه درخت در محدوده و حریم شهر مجازات سنگینی به همراه دارد طبق قانون منع قطع اشجار و قانون مجازات اسلامی، هرگونه قطع درخت در محدوده و حریم شهر حتی اگر در ملک شخص واقع شده باشد، باید با مجوز شهرداری …

آگهی مزایده فروش ماشین آلات شهرداری بندرخمیر

آگهی مزایده فروش ماشین آلات شهرداری بندرخمیر آخرین مهلت دریافت فرم شرکت در مزایده ۹۶/۷/۱۵ آخرین مهلت تکمیل و تحویل اسناد به شهرداری ۹۶/۷/۲۶ افتتاح پاکات پیشنهادی ۹۶/۷/۲۹

آگهی مناقصه عمومی واگذاری امورخدماتی شهرداری بندرخمیر

آگهی مناقصه عمومی واگذاری امورخدماتی شهرداری بندرخمیر به بخش خصوصی شهرداری بندرخمیر طبق روال سال های گذشته، تصمیم دارد امور خدماتی شهرداری را به بخش خصوصی واگذار نماید. طبق آگهی منتشر در این خصوص، مدت زمان تحویل اسناد از شهرداری از تاریخ …

*فراخوان*

شهرداری بندرخمیر در نظر دارد برای پروژه های عمرانی خود از ایده ها و طرح های متخصصین بومی منطقه استفاده نماید. لذا از تمامی *متخصصین و علاقه مندان به طراحی و معماری* دعوت می شود جهت آشنایی با پروژه های شهرداری در …

از آنجا که تردد احشام در محیط شهری باعث تخریب فضای سبز، افزایش تصادفات و انتقال بیماری خواهد شد، از همه همشهریان تقاضا می شود از رها سازی احشام خود در سطح شهر، خودداری نمایند. در صورت جمع آوری احشام توسط شهرداری، …

شهرداری بندرخمیر در نظر دارد طرح گسترده ساماندهی و پاکسازی پیاده روها و معابر را در سطح شهر اجرا نماید. لذا از همه همشهریان و ساکنین بندرخمیر تقاضا می شود نسبت به جمع آوری وسایل و یا اشیا متعلق به خود در …