آسفالت و جدول گذاری ورودی بلوار جدید الاحداث خلیج فارس (نام پیشنهادی) در هفته دولت

آسفالت و جدول گذاری ورودی بلوار جدید الاحداث خلیج فارس (نام پیشنهادی) در هفته دولت شهرداری بندرخمیر تصمیم به ایجاد بلواری جدید و توسعه آن در آینده ای نزدیک دارد و در همین راستا بخش ورودی این بلوار و مسیرهای دسترسی به دانشگاه آزاد و کل…

مراسم کلنگ زنی پارک کوهستان و بام خمیر با حضور استاندار محترم استان هرمزگان

مراسم کلنگ زنی پارک کوهستان و بام خمیر با حضور استاندار محترم استان هرمزگان شهرداری بندرخمیر به مناسبت هفته دولت، پروژه تفریحی گردشکری پارک کوهستانی و بام خمیر را در حضور استاندار هرمزگان، دکتر همتی و دکتر دریانورد ریاست محترم سازمان برنامه…